Give Away Voorwaarden

Onder het mom SneakerBAAS valt ook BAASsound, alle voorwaarden gelden dan ook voor beide. Als je deelneemt aan de promoties en giveaways van SneakerBAAS, ga je volledig akkoord met deze algemene voorwaarden van SneakerBAAS en verklaar je dat je aan alle vereisten voldoet om daarvoor in aanmerking te komen.

 • Er wordt slechts één inzending per persoon geaccepteerd. Bij meerdere inzendingen worden al je inzendingen ongeldig verklaard, tenzij expliciet anders vermeld in de giveaway. - Deelname vindt plaats wanneer je volledig hebt deelgenomen aan alle stappen zoals beschreven in de giveaway. Medewerkers van SneakerBAAS zijn uitgesloten van deelname.
 • Als er een sluitingsdatum/tijd wordt aangegeven dan moet er vóór de sluitingsdatum/tijd worden deelgenomen.
 • SneakerBAAS benaderd de winnaar. De winnaar moet binnen één week reageren nadat SneakerBAAS de winnaar persoonlijk heeft benaderen, anders vervalt de prijs.
 • Elke winnaar gaat ermee akkoord, door deel te nemen aan een weggeefactie, dat SneakerBAAS de naam van de winnaar op elke wijze en in elk medium mag gebruiken voor promotiedoeleinden zonder dat aanvullende goedkeuring of compensatie vereist is.
 • Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Bij winst is er geen geld of andere alternatieve prijs beschikbaar en SneakerBAAS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde een prijs te vervangen door een andere prijs. Prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • SneakerBAAS heeft deze giveaway te goeder trouw opgezet en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, dood, schade aan eigendommen, of andere schade of kosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit enig aspect van de aanvaarding of het gebruik van de prijs.
 • SneakerBAAS behoudt zich ervan de bepalingen van de algemene voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, welke onmiddellijk van kracht zijn na de publicatie ervan.
 • SneakerBAAS behoudt zich het recht voor om de giveaway te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, of de deelnameperiode uit te breiden of te hervatten.
 • SneakerBAAS behoudt haar recht om enige deelnemer te diskwalificeren zonder voorafgaande kennisgeving en zal dit doen als niet kan worden gegarandeerd dat de giveaway eerlijk of correct kan worden uitgevoerd voor wat betreft technische, juridische of overige redenen. Dit geldt ook als SneakerBAAS enige persoon verdenkt van het manipuleren met de inzendingen of de resultaten, of onjuiste informatie heeft verstrekt of op een andere wijze onethisch heeft gehandeld.
 • Als er enige klachten zijn voor wat betreft de giveaway wordt er verzocht contact op te nemen met SneakerBAAS per mail: webshop@SneakerBAAS.com. Omschrijf je klacht en je zult binnen 24 uur een reactie ontvangen.

  Winkelmand

  ×

  Product title

  1 x €29,95

  Subtotaal

  Ik ga bestellen